Sunday, January 22, 2012

Gala's vocabular at age of 2.5

1. Гандана = градинка
2. Тобави = чорапи
3. Салод = сладолед
4. Ценѕеле = тенџере
5. Фублал = фудбал
6. Венге = легне
7. Вандо = ладно
8. Муди = смрди
9. Фама = салама (унгарска бела зимска)
10. Музнав = смрзнав
11. Овосијата = мемориска игра со овошја
12. Пацавинки = палачинки
13. Тотла = торта
14. Банинани = банани (мн. од бананана = банана)
15. Фопки = хулахопки
16. Апка = мајмун
17. Мукакала = правосмукалка
18. Фунта = фустан
19. Пепутка = пеперутка
20. Пепеска = Пепелашка
21. Телеваса = тераса
22. Моклов = морков
23. Опкот = октопод
24. Кумализа = локомотива
25. Дуф = дух (дуфот = духот)
26. Ципа = птица
27. Вишки = виршли
28. Јунак = југ (пр. Ципите летаат далеку на јунак)
29. Жива пота = испотена, жива вода
30. Мајкини ногицки = нозе
31. Побего је = побего је
32. Амбув = албум Животинско царство
33. Бутикати = дупликати
34. Ќе те поб’зам/побузам = ќе те победам, побрза сум од тебе
35. Сакам да победувам = сакам да ми пуштиш игрица на телефон

No comments: